Heeft u psychische hulp nodig?

psychiaterstortelder

Praktijk voor psychotherapie

Frans Stortelder, Psychiater Amsterdam
Keizersgracht 12E
1015 CP Amsterdam
Tel. 0613545142
info@psychiaterstortelder.nl
Linkedin profiel
BIGnummer 79024129901

Aanmelden

Telefonisch dagelijks
18.00-18.30 uur
of per email

Doelgroep:

Psychodynamische psychotherapie bij jongeren, studenten en volwassenen

Partner-Relatie therapie; Farmacotherapie.

Problematiek:

Angst- en depressieve klachten, Persoonlijkheidsproblematiek

ADHD bij jongeren, studenten en volwassenen

Seksuele identiteitsproblematiek en ouderschap

Werkwijze:

In het eerste gesprek kijk ik samen met u wat uw probleem is en of het geschikt is voor de vrije praktijk. Vervolgens zet ik samen met u in enkele intakegesprekken uw gezinsachtergrond, levensloop en persoonlijk functioneren op een rij, om uw huidige problemen beter te kunnen begrijpen en als basis voor de verdere behandeling. In de psychotherapie stel ik me vooral op als gids, die gericht is op het stimuleren van een zoekproces naar uw innerlijke wereld en naar bewustwording en inzicht in ongezonde emotionele reactiepatronen, die verantwoordelijk zijn voor uw klachten en persoonlijke problemen. Vervolgens onderzoek ik samen met u hoe die patronen van vroeger uit zijn ontstaan en hoe ze vervangen kunnen worden door meer efficiënte reactiepatronen. In de therapie ligt het initiatief bij u en wordt u aangespoord tot zelfonderzoek. Als ervaren gids begeleid ik deze zoektocht tot een positief einde. Soms kan het helpen irreële negatieve gedachten en verwachtingen bij te stellen in een meer reële positieve richting. Soms is in overleg extra medicatie te overwegen als de klachten al lang bestaan en niet verdwijnen.

Kwalificaties:

Lid NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)

Lid NPaV (Nederlandse Psychoanalytische Vereniging)

Lid NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie)

Lid VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie)

Ik ben in mijn praktijk in bezit van een Kwaliteitsstatuut GGZ en een AVG-verklaring.

Kosten:

Vergoeding via basispakket Zorgverzekering

Ik beëindig mijn praktijk. Ik neem geen nieuwe cliënten meer aan.